W Polsce może zostać sprzedanych w 2021 nawet 10 ton złota

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, w II kwartale bieżącego roku sprzedała 823 kg złota. Oznacza to, że łącznie w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku spółka sprzedała już 1,76 tony kruszcu, co stanowi 83% sprzedaży zrealizowanej w całym 2020 roku (2,1 t). Drugi kwartał 2021 roku był również rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 224,8 mln złotych, w porównaniu do 88 mln złotych zanotowanych w analogicznym okresie 2020 r. (wzrost o 153%), czyli więcej niż wynik za całe pierwsze półrocze 2020 roku. Zarządu Mennicy podkreśla, że spółka zdecydowanie zwiększyła udział w rynku co może wpłynąć pozytywnie na jej kondycję finansową w okresie średnioterminowym. Spółka przewiduje także, że w tym roku padnie w Polsce kolejny rekord sprzedaży złota, a wolumen osiągnie ponad 10 ton. 

Mennica Skarbowa po raz kolejny wygenerowała wysokie wyniki finansowe, umacniając tym samym swoją pozycję na rynku. Przychody spółki w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 224,8 mln. zł, a w II kwartale 2020 roku 88,8 mln zł, co stanowi wzrost o 153%. W ujęciu narastającym przychody Mennicy wyniosły 426,5 mln zł, co rok do roku stanowi wzrost o 104%. Zysk na sprzedaży w drugim kwartale 2021 wyniósł 6,1 mln zł i był o 93% wyższy od zysku za drugiego kwartału 2020 roku, z kolei zysk na działalności operacyjnej wyniósł 6,1 mln zł, wobec 3,2 mln zł w drugim kwartale 2020 r.

Zysk netto w II kwartale 2021 wyniósł 4,68 mln złotych w porównaniu do 2,7 mln złotych wygenerowanych w porównywalnych okresie roku 2020, co oznacza wzrost o 73%. Narastająco w I półroczu 2021 zysk netto wyniósł  9,2 mln złotych w porównaniu do 8,27 mln złotych zanotowanych w analogicznym okresie roku 2020 (wzrost o 11%).

W drugim kwartale 2021 roku Mennica Skarbowa sprzedała 823 kg złota

Kolejny okres z rzędu najchętniej kupowanymi produktami są monety bulionowe – Australijski Kangur, Liść Klonowy i Krugerrand. Ich sprzedaż stanowiła 61% przychodów ze sprzedaży spółki. Dużym zainteresowaniem cieszą się również niezmiennie sztabki o wadze 1 grama oraz te, 1-uncjowe. Już ponad 22% stanowiła sprzedaż online.

„W mojej opinii w tym roku pobijemy ubiegłoroczny rekord w zakresie sprzedaży złota inwestycyjnego i przekroczymy poziom 10 ton. Już teraz, po dwóch kwartałach sprzedaliśmy 83% tego, co w całym roku ubiegłym, a nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie zainteresowanie Polaków złotem inwestycyjnym miałoby zmaleć. Popularność kruszcu jest i nadal będzie stymulowana medialnymi doniesieniami na temat potencjalnego kryzysu i hiperinflacji, a także analizy, zgodnie z którymi, jeśli rzeczywiście nadejdzie dekoniunktura, kurs złota może dobić nawet do 8 tysięcy dolarów w perspektywie kolejnej dekady” komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej. „Jesteśmy numerem jeden wśród obecnych na polskim rynku dealerów złota inwestycyjnego. Możemy pochwalić się stabilną kondycją finansową, czego potwierdzeniem może być, chociażby niedawne powiększenie przez BNP Paribas Bank naszej linii kredytowej. Zarabiamy zarówno na sprzedaży, jak i skupie złota, co daje nam przewagę nad innymi podmiotami, i pozwala, niezależnie od sytuacji rynkowej, systematycznie realizować obraną strategię rozwoju. Naszym priorytetem jest teraz dostosowywanie działań tak, by jak najlepiej obsługiwać wysoki popyt, by generować niezmiennie wysokie wyniki finansowe w dalszych okresach” dodaje Żołędowski.

Wzrost wolumenu sprzedaży miał wpływ na wzrost kosztów działalności operacyjnej spółki, które w I półroczu 2021 r. wyniosły 414,5 mln zł (wzrost o 108% w stosunku do I półrocza 2020 r.), z czego aż 98% stanowiła wartość sprzedanych towarów i materiałów. Bardzo wysoka sprzedaż spowodowała też wzrost kosztów usług obcych, związanych bezpośrednio ze sprzedażą oraz wzrost kosztów wynagrodzeń. Na wzrost kosztów działalności spółki miał również wpływ wzrost kosztów podatkowych, wynikających ze zmian ustawodawczych, wprowadzonych w 2021 roku.

W minionych miesiącach Mennica Skarbowa koncentrowała się na realizacji strategicznych planów rozwoju. Spółka skupiała się na rozszerzaniu stacjonarnej sieci sprzedaży – kanału, który stanowi niezmienne źródło przychodów spółki – czego efektem było niedawne uruchomienie kolejnego, 15. punktu sprzedaży, na terenie Polski. Intensywnie rozwijana była również sprzedaż online, której znaczenie w ostatnim czasie systematycznie wzrasta. W drugim kwartale 2021 roku Spółka konsekwentnie realizowała również plany związane ze zwiększaniem przychodów ze sprzedaży biżuterii, prowadząc między innymi szereg dedykowanych kampanii w kanale online – między innymi z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka czy Dnia Ojca. Spółka gromadziła także odpowiednie zapasy sztabek i monet, tak by móc płynnie obsługiwać bieżący popyt, a także kładła nacisk rozpowszechnianie wiedzy na temat inwestowania w złoto. Dodatkowo, w ramach działań mających w dłuższym horyzoncie czasowym poprawić biznesową efektywność, spółka kontynuowała wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP.