Czym są grodzice i w jakich pracach się je stosuje?

Grodzice to konstrukcje, które wykorzystywane są do budowy ścian oporowych, jak również do piętrzenia wody. Powszechnie stosuje się je jako elementy zabezpieczające prace ziemne. Ich konstrukcja pozwala na łatwy i szybki montaż oraz demontaż. Mogą być wykorzystywane w budowlach trwałych.

Do czego służą grodzice?

Wykonywanie prac budowlanych, w których jest konieczność wykonania głębokich wykopów, wymaga zastosowania metod zabezpieczających. Grodzice są elementem, który pomoże zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych, jak i osuwaniem ziemi. Mogą być szybko i łatwo stosowane w rozmaitym podłożu. Mogą być także instalowane pod wodą, a także przy rozmaitych robotach hydrotechnicznych. Grodzice pogrążane są za pomocą wibromłotów. Wykorzystują one drgania, jak i nacisk na osadzoną grodzicę. Grodzice wbijane za pomocą wibromłotów, są zagłębiane tak, by zyskały oparcie w stabilnym gruncie. Ich specjalistyczne wyprofilowanie i sposób ustawiania blisko siebie, sprawiają, że tworzą wytrzymałą i stabilna barierę.

Gdzie wykorzystywane są grodzice?

Grodzice wykorzystywane są, gdy prace hydrotechniczne wymagają zabezpieczenia przed osuwaniem ziemi. Wykorzystuje się je w budownictwie lądowym i wodnym. Z grodzic korzysta się podczas kopania głębokich fundamentów, na przykład podczas pracach przy podziemnych kondygnacjach budynków wysokościowych. Powszechnie, grodzice stosuje się, by zabezpieczyć przed przesiąkaniem i osunięciami przy głębokich wykopach. Są one także szeroko wykorzystywane w drogownictwie, jako zabezpieczenie wykopów, jak i nasypów. Grodzice nadają się do użytku podczas prac remontowych, jak i konserwacyjnych. Grodzice stalowe są również stosowane w budownictwie wodnym. Zabezpiecza się przy ich pomocy brzegi zbiorników wodnych.

Grodzice osadza się wzdłuż dróg, nasypów kolejowych czy wałów ziemnych, przy których istnieje ryzyko osunięcia się ich części. To konstrukcje, które zapewniają bezpieczeństwo budowy.