W jakich piecach można stosować pellet?

Współczesne technologie ogrzewania coraz częściej korzystają z ekologicznych rozwiązań, które nie tylko pozwalają na ochronę środowiska, ale także są efektywne kosztowo. Jednym z takich rozwiązań jest ogrzewanie przy użyciu pelletu. Ale jakie piece nadają się do spalania tego rodzaju biopaliwa?

Co to jest pellet i jego popularne rodzaje

Pellet to nic innego jak wytłoczony z drewna granulat, który charakteryzuje się wysoką kalorycznością i małym wpływem na środowisko. Wśród producentów tego biopaliwa na polskim rynku wyróżnia się wiele firm, w tym pellet Poltarex. Pellet jest produktem w pełni ekologicznym, wytworzonym z czystego drewna, bez dodatków chemicznych. Dzięki temu spalanie pelletu w odpowiednich piecach jest nie tylko efektywne, ale także przyjazne dla środowiska.

Rodzaje pieców przeznaczonych do spalania pelletu

Pellet, choć jest uniwersalnym biopaliwem, wymaga specjalistycznego sprzętu do jego spalania. Najczęściej spotykane są piece na pellet typu retortowego. W tych piecach pellet jest dostarczany do komory spalania za pomocą ślimaka transportowego, co pozwala na dawkowanie ilości paliwa i automatyczną pracę urządzenia. Inne popularne piece to kotły na pellet z podajnikiem, które również automatycznie dostarczają paliwo do komory spalania. Dodatkowo, są również kominki z płaszczem wodnym wykorzystujące pellet, które pełnią funkcję ozdobną i ogrzewczą jednocześnie.

Zalety korzystania z pelletu w ogrzewaniu

Korzystanie z pelletu w ogrzewaniu przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim jest to biopaliwo odnawialne, co sprawia, że jest to ekologiczna alternatywa dla innych źródeł ciepła. Dodatkowo, automatyczne dostarczanie pelletu do komory spalania sprawia, że użytkownik nie musi ciągle kontrolować pracy pieca i dokładać paliwa. Pellet również charakteryzuje się niską zawartością popiołu, co przekłada się na mniej częste czyszczenie urządzenia. Ostatecznie, wykorzystanie pelletu może przynieść realne oszczędności w kosztach ogrzewania w porównaniu z innymi źródłami ciepła.