Kabel sensoryczny – do czego służy?

Systemy alarmowe mają za zadanie informować o niepożądanym wejściu na teren posesji. Dzięki specjalistycznemu okablowaniu informują o naruszeniach. Jednym z elementów systemów ochrony obwodowej są  kable sensoryczne, których zadaniem jest zabezpieczania posesji i informowanie o nieprawidłowościach, a także podjęcie interwencji w jak najkrótszym czasie.

Kable sensoryczne – ważne elementy systemu alarmowego

Kabel sensoryczny jest ważny elementem systemu ochrony obwodowej. Jest to pierwsza linia obrony przed intruzami. Montuje się je na płotach lub zakupuje pod ziemią. Jeśli impulsy, które kabel wysyła do centrali, przekroczą dopuszczalny próg, wówczas zostanie uruchomiony alarm. Zaletą kabli sensorycznych jest ich szybkość działania, gdyż alarm uruchamia się, zanim intruz dojdzie do drzwi. Dzięki temu próba włamania może być szybko uniemożliwiona. System obwodowy wykorzystuje się do zabezpieczenia dużych terenów, ale również mniejszych obiektów.  Jest chętnie instalowany w konstrukcjach ogrodzeń na terenach przemysłowych, fabrycznych i magazynowych. Wykorzystuje się go także w zabezpieczaniu prywatnych obiektów.

Działanie kabli sensorycznych

Kable sensoryczne to zabezpieczenia alarmowe, wykorzystujące techniki detekcji. Wykorzystują do tego celu różne systemy, ale ich działanie jest podobne. Wzdłuż ogrodzenia rozmieszcza się czujki, których zadaniem jest przekazywanie do jednostki centralnej impulsów. Detektory wyczuwają próby przecięcia lub sforsowania ogrodzenia czy próbę usunięcia detektora. Dzięki temu sygnał wysłany do centrali, umożliwia włączenie alarmu. Najczęściej jest to alarm dźwiękowy, które może zniechęcić intruza do podjęcia dalszych działań. 

Zasada działania opiera się na wykrywaniu drgań, które wynikają z nienaturalnego naprężenia ogrodzenia. Sygnały alarmowe analizowane są przez sterownik systemu, który potrafi odróżniać niepożądane zjawiska od zjawisk pogodowych. Dzięki temu niwelowane są fałszywe alarmy. Pozwala to pełne zabezpieczenie posesji i mienia.