Model biznesowy – co to jest?

Model biznesowy jest niekiedy mylony z biznesplanem przez początkujących przedsiębiorców, jednak ich różnica polega przede wszystkim na strukturze przygotowywanego dokumentu. Pierwszy z nich jest o wiele bardziej przejrzysty i pozwala uchwycić przy pierwszym kontakcie wszystkie założenia firmy oraz znaleźć nieścisłości.

Co to jest model biznesowy?

Model biznesowy ma strukturę jednego dużego planu na arkuszu papieru typu flipchart i jest podzielony na dziewięć sekcji. Najczęściej korzystają z niego startupy, ale można spotkać je również przy przygotowywaniu planu działania dużych firm.

W modelu biznesowym tworzy się założenia, które w późniejszym czasie są testowane. Robione to jest przede wszystkim w celu usystematyzowania funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Co się składa na model biznesowy?

Model biznesowy jest podzielony na dziewięć sekcji jak już zostało to wspomniane powyżej. Jego struktura jest niezmienna, może się tylko różnić jego wygląd na papierze. Wszystko zależy od umiejscowienia danych sekcji na nim.

Oto co powinno się znaleźć na arkuszu typu flipchart:

Kluczowi partnerzy

Tutaj powinniśmy zastanowić się z kim będzie warto nawiązać współpracę i kto będzie mógł pomóc w rozwoju firmy. Również warto w tej sekcji zapisać będzie partnerem biznesowym, a kto dostawcą usług oraz system rozliczania się.

Kluczowe działania

W tym oknie powinny znaleźć się działania, które ukierunkują funkcjonowanie firmy na konkretny efekt, a które na razie trzeba sobie odpuścić. Można tu wymienić czynności, które pomogą osiągnąć zysk oraz te, które będą generować straty.

Struktura kosztów

W tej rubryce wpisuje się wszystkie koszty, jakie ponosi firma. Warto podzielić je na stałe takie jak księgowość, wsparcie IT czy ZUS oraz zmienne. Ważne jest także uwzględnienie kosztów niematerialnych jak stres, zmęczenie i czas, gdyż to pokaże ile naprawdę jest inwestowane w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Struktura przychodów

W tej sekcji powinno się znaleźć wszystko co przynosi zysk firmie. Ważne jest również zawarcie informacji, w jaki sposób się to odbywa i jakie działania są efektywne. Ponadto wymienić tam należy za co klienci będą płacić, jak wycenić produkt, czy będzie jeszcze inne źródło zarobku niż tylko klienci etc.

Kluczowe zasoby

Ten element będzie najbardziej rozbudowanym ze wszystkich, gdyż powinno w nich się znaleźć wszystko, to czym dysponuje firma np. biurko, komputer, finanse, wiedza oraz liczba osób.

Kanały

To nic innego jak drogi dotarcia do klienta, z którym firma wejdzie w interakcję. Zawiera się w tym sposób informowania ich o usługach, jak mogą z nich skorzystać oraz w jaki sposób otrzymają np. produkt.

Relacje z klientami

Każdy przedsiębiorca chce być postrzegany przez kontrahentów jak najlepiej, dlatego ważne jest to jak się będzie z nimi komunikował. Inaczej będzie w przypadku sprzedaży on-line, a inaczej podczas osobistych spotkań. Warto więc wymienić tutaj jak będzie wyglądała interakcja, jakich relacji będą oczekiwać klienci, kto będzie ich obsługiwał i na czym im zależy.

Segmenty klientów

Bardzo ważnym elementem tego działu jest określenie typu klienta, kto nim jest. Można powiedzieć, że jest to punkt kluczowy, który pomoże określić kolejne działania mające na celu uzyskanie przychodu firmie

Propozycja wartości

W tej sekcji powinny zostać określone korzyści, jakie odniesie kontrahent ze współpracy z przedsiębiorstwem. Zaliczać się do nich może nie tylko sam produkt, ale także cena, czas dostawy i dostępność.

Skupiając to wszystko na jednym arkuszu papieru możemy wtedy zobaczyć przyszły obraz firmy oraz sposobu jej działania. Jeśli wpisane działania będą optymalne z pewnością przeniesie się to na jej zyski w przyszłości.