Jak obniżyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie

Słysząc hasło „transformacja energetyczna przedsiębiorstwa” zapewne myślimy: ogromne wydatki, niekończące się kolumny danych, z których nic nie wynika i menadżerowie od optymalizacji liczący wszystkie żarówki w firmie. Tymczasem zmiana w kierunku ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną nie musi wiązać się z przesadnymi nakładami finansowymi, większe inwestycje mogą zwrócić się dosyć szybko, a audyty można przeprowadzić sprawnie i cieszyć się oszczędnościami będącymi następstwem wdrożenia zaleceń.

Czy w ogóle wiesz, ile zużywasz?

Pierwszym krokiem do lepszej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie audytu. Jego celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii elektrycznej przez dany obiekt oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności. Drugim krokiem jest implementacja zaleceń audytorów, a trzecim – ponowny pomiar, który da nam informację, jak realnie zmniejszyło się zapotrzebowanie na moc. Na ten moment do obowiązkowego okresowego przeprowadzania audytów, zobligowane dyrektywną unijną oraz przepisami krajowymi, są tylko duże przedsiębiorstwa. Jednak obserwując proekologiczne trendy, możemy się spodziewać, że w przyszłości obowiązek ten zostanie nałożony także na spółki średniej wielkości. Niezależnie od tego, audyt powinien być rozumiany jako podstawa wiedzy o obiektach należących do firmy, a nie smutna konieczność. Tym bardziej, że wdrożenie propozycji audytorów to realny zysk dla firmy, nierzadko w wysokości przekraczającej wyobrażenie o możliwych oszczędnościach.

Oświetlenie LED

Zastosowanie oświetlenia LED pozwala znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej w firmie, stworzyć lepsze warunki do pracy, efektywniej wykorzystać używaną energię i zredukować wytwarzane ciepło oraz promieniowanie ultrafioletowe. Przestawienie na oświetlenie LED zalecane jest w każdej wielkości przedsiębiorstwach, zakładach przemysłowych czy instytucjach publicznych. Dzięki wymianie tradycyjnych żarówek lub świetlówek na oświetlenie LED można zmniejszyć zużycie prądu od 25 do nawet 80%.

Kompensacja mocy biernej

We wszystkich sieciach prądu przemiennego występują dwa rodzaje energii: czynna i bierna. Czynna napędza różne urządzenia, ponieważ może być zamieniana na energię elektryczną lub ciepło. Bierna jest swego rodzaju odpadem, który niekorzystnie wpływa na sieć dystrybucyjną. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych obciążają odbiorców kosztami za wprowadzanie energii biernej do sieci. Usługa kompensacji mocy biernej to zabudowanie dodatkowych urządzeń, które skompensują energię bierną oraz pozwolą zredukować opłaty za przekroczenie mocy biernej. W efekcie zwiększamy wydajność bez konieczności większych nakładów energetycznych.

Panele fotowoltaiczne i zielona energia

Zdecentralizowana energetyka to szybko rosnący globalny trend, który uzupełnia istniejącą centralną produkcję energii elektrycznej lokalnymi jednostkami produkcyjnymi w pobliżu miejsca zużycia. Produkcja energii przez przedsiębiorstwo umożliwia mu znaczną niezależność od wahań cen energii na rynku. Dodatkowo, własna produkcja energii ze słońca czy wiatru to także redukcja śladu środowiskowego, którego coraz częściej i głośniej domagają się interesariusze.

Zależnie od firmy partnerskiej, panele fotowoltaiczne mogą być oferowane w różnych pakietach. Korzystając z przykładu Enefit, współpraca odbywa się w oparciu o jeden z dwóch modeli biznesowych. Pierwszy z nich to zwyczajnie montaż oraz serwis instalacji zarówno na dachach budynków, jak i w ich otoczeniu. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii stale skraca się okres zwrotu inwestycji i obecnie wynosi około 8 lat. Drugi model to sfinansowanie budowy instalacji przez Enefit z jednoczesną sprzedażą energii po niższej cenie. Zaletą jest zerowy koszt inwestycyjny po stronie spółki, u której zakładana jest instalacja, tańszy koszt zakupu energii ze względu na brak części opłat dystrybucyjnych oraz pewność, że energia jest pozyskiwania z odnawialnych źródeł. Przykładem takiej współpracy jest umowa zawarta przez Eesti Energia, spółkę macierzystą Enefit, oraz Valmeco – producenta domów drewnianych w Estonii. W ubiegłym roku Eesti Energia zainstalowała u partnera 1440 paneli słonecznych o łącznej powierzchni 8 000 m2 i mocy 475 kW. Produkcja pozwala na pokrycie prawie jednej trzeciej rocznego zapotrzebowania Valmeco na energię elektryczną.