Jak rozłożyć zadłużenie w ZUS na raty?

Comiesięczne składki odprowadzane na konto ZUS są zmorą większości mikroprzedsiębiorców w Polsce. Przy niskich przychodach wysokość składki zusowskiej może być dla firmowych finansów wręcz miażdżąca. Trzeba bowiem podkreślić, że pieniądze do ZUS musimy odprowadzić bez względu na to jaki przychód w danym miesiącu osiągniemy Co więcej – z tego obowiązku nie jesteśmy zwolnieni nawet kiedy mamy straty. Jak więc widać taka forma daniny, która w żaden sposób nie jest uzależniona od kondycji firmy, może spowodować utratę płynności finansowej, a niekiedy nawet upadek biznesu.

Zadłużenie polskich firm ZUS

Zadłużenie polskich przedsiębiorców w ZUS jest problemem dość powszechnym. Trudno jest jednoznacznie ustalić na jakim poziomie kształtuje się takie średnie zadłużenie. Jednak wśród dłużników znajdziemy takie firmy, które zalegają na kilka tysięcy złotych, ale również takie, gdzie poziomie zadłużenia dawno już przekroczył poziomie stu tysięcy złotych. Wszystko zależy od skali biznesu, a także kondycji finansowej firmy. Niemniej jednak w każdym wypadku, kiedy na naszym koncie w ZUS powstaje opóźnienie w opłacaniu składki, powinniśmy szybko reagować. Czym grozi nam zadłużenie na koncie ZUS? W pierwszej kolejności już pierwszego dnia przekroczenia terminu wpłaty będą nam naliczane odsetki. Dodatkowo ZUS może na nas nałożyć karę w wysokości nawet 100% kwoty z jaką zalegamy. Oczywiście ZUS może wystąpić o obowiązek zapłaty pod groźbą zajęcia egzekucyjnego rachunku naszej firmy. Wówczas narażamy się na paraliż funkcjonowania firmy.

Jak rozłożyć zadłużenie w ZUS na raty?

Dlatego warto, abyśmy podjęli inicjatywę w celu rozwiązania tego problemu zanim o pieniądze upomni się ZUS. Stąd też zdecydowanie warto wypełnić i wysłać do ZUS wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty. Możemy tego dokonać zarówno w placówce tej instytucji, jak i na stronie internetowej zus.pl. Oczywiście wcześniej powinniśmy mieć założone konto. Co ważne – w tym wypadku sami proponujemy ilość rat, na które chcielibyśmy rozłożyć zadłużenie, a także dzień miesiąca, w którym chcielibyśmy tę ratę spłacać. Do wniosku będziemy musieli dołączyć również zestaw podstawowych dokumentów takich jak: RD-2, ROF, i inne. Przy czym musisz wiedzieć, że tyko dokument RD-2 można wysłać drogą elektroniczną, pozostałe należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do odpowiedniej placówki ZUS. Następnie pozostaje nam już tylko czekanie na decyzję ze strony ZUS.