Czym są kable telekomunikacyjne i jak dobrać te odpowiednie?

Termin kabli telekomunikacyjnych odnosi się do różnego rodzaju okablowania używanego w celu przesyłu sygnałów cyfrowych i analogowych. Dzisiaj kable te używane są w wielu instalacjach i umożliwiają działanie różnych urządzeń. Sprawdź, kiedy używane są kable telekomunikacyjne i jak dobrać te odpowiednie do konkretnego zastosowania!

Kable telekomunikacyjne – co to jest?

Pod pojęciem jak kable telekomunikacyjne znajdują się różne typy kabli przeznaczonych do łączenia urządzeń i do tworzenia instalacji telekomunikacyjnych.

Tego typu okablowanie może być używane zarówno w przypadku urządzeń tradycyjnych, wykorzystujących analogowe sygnały, jak i nowoczesnych, które bazują na sygnałach cyfrowych.

Szeroka gama produktów jak kable telekomunikacyjne powoduje, że mogą być one dobrane specjalnie do konkretnego zastosowania, aby pozwalać na sprawne funkcjonowanie urządzeń i instalacji.

Rodzaje kabli telekomunikacyjnych

Kable telekomunikacyjne są dzielone na różne kategorie, głównie pod względem ich przeznaczenia. Wobec tego wyróżnia się kable telekomunikacyjne jak:

  • Kable telewizyjne,

  • Kable internetowe,

  • Kable telefoniczne,

  • Kable głośnikowe,

  • Kable mikrofonowe

  • Kable do systemów bezpieczeństwa – alarmy, monitoring, systemy dostępu, systemy przeciwpożarowe.

Dodatkowo kable telekomunikacyjne można podzielić na te wewnętrzne, które przeznaczone są do używania we wnętrzach obiektów, a także zewnętrzne, które wyróżniają się wyższą odpornością na czynniki zewnętrzne, na przykład pogodowe.

Podział kabli telekomunikacyjnych dotyczy również ich budowy, na przykład wyróżnia się kable miejscowe parowe i czwórkowe, kable szerokopasmowe, kable zakończeniowe, kable stacyjne.

Jak dobrać odpowiednie kable telekomunikacyjne?

Wybierając odpowiednie kable telekomunikacyjne, trzeba uwzględnić kilka ważnych kwestii, aby mogły one działać prawidłowo i pozwolić na odpowiedni przesył danych bez zakłóceń.

Przy wyborze kabli telekomunikacyjnych należy uwzględnić czynniki jak:

  • Przeznaczenie kabla – rodzaje urządzeń i instalacji, w ramach których ma być on zamontowany,

  • Parametry techniczne kabla – liczba żył, izolacja żył, średnica żył i inne parametry,

  • Końcówki kabla – w przypadku gotowych kabli, które mogą być wtedy łatwo wpięte bezpośrednio do urządzenia lub instalacji,

  • Odporność kabla – należy dobrać kable do stosowania we wnętrzach albo na zewnątrz, a także uwzględnić ich temperaturę pracy, odporność na wilgoć.

Dobierając odpowiednie kable telekomunikacyjne, należy też zwrócić uwagę na zalecenia wykonawcy instalacji lub producenta urządzenia.