Czym jest kwalifikacja wstępna kod 95?

Jesteś kierowcą ciężarówki, autobusu czy innego pojazdu ciężkiego i często słyszysz o tajemniczym kodzie 95? W Polsce oraz Unii Europejskiej, każdy kierowca pojazdów ciężkich musi posiadać specjalne uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Jednym z takich wymogów jest właśnie posiadanie kwalifikacji wstępnej kod 95. W tym artykule dokładnie wyjaśnimy, czym jest ten kod, jak go zdobyć i dlaczego jest tak ważny dla każdego kierowcy zawodowego.

Co to jest kwalifikacja wstępna kod 95?

Kod 95 odnosi się do przepisów dotyczących dodatkowych uprawnień dla kierowców zawodowych. Jest to obowiązkowe szkolenie, które musi przejść osoba chcąca prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (kategoria C) oraz pojazdy przewożące powyżej 8 osób (kategoria D). Kwalifikacja ta jest wpisywana do prawa jazdy jako „kod 95” i jest niezbędna do wykonywania pracy jako kierowca w transporcie drogowym na terenie Unii Europejskiej.

Jak zdobyć kwalifikację wstępną?

Aby zdobyć kwalifikację wstępną (kod 95), należy ukończyć specjalistyczny kurs oraz zdać egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną Instytutu Transportu Samochodowego (ITS). Kurs ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego, technik jazdy pojazdami ciężkimi, a także zagadnień związanych z równoważeniem czasu pracy, prawidłowym załadunkiem czy ekologicznym prowadzeniem pojazdu.

Kurs składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje 130 godzin lekcyjnych, podczas których kandydaci uczą się zagadnień związanych z przepisami prawa w transporcie drogowym, a także zasad obsługi tachografów czy pierwszej pomocy. Natomiast część praktyczna trwa 21 godzin i polega na naukach jazdy pojazdami ciężkimi oraz zajęciach na placu manewrowym. W Gorzowie można odbyć szkolenie np. w szkole jazdy Ogniwo.

Po ukończeniu kursu, kandydat przystępuje do egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej (testu) oraz praktycznej (jazdy pojazdem ciężkim). Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną ITS.

Ważność kwalifikacji wstępnej kod 95

Kwalifikacja wstępna kod 95 jest ważna przez okres 5 lat. Po tym czasie należy ukończyć szkolenie okresowe, które pozwoli na przedłużenie ważności tego uprawnienia o kolejne 5 lat. Szkolenie okresowe ma na celu przypomnienie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności kierowców zawodowych.