Ulga na robotyzację pomoże firmom w rozwoju

Robotyzacja firm niesie za sobą wiele korzyści. Teraz, aby wspomagać firmy planujące takie inwestycje, powstała ulga na robotyzację. Dzięki niemu można odliczyć od dochodu koszty poniesione w celu wyposażenia firmy w nowoczesne zaplecze. To duże wsparcie dla tych przedsiębiorców, którzy stawiają na innowacje!

Na czym polega robotyzacja?

Robotyzacją określa się szereg działań, których celem jest uzyskanie efektywniejszego działania przez wykorzystanie robotów przemysłowych.

W ramach robotyzacji można wspomagać zarówno działanie określonych stanowisk pracy, jak i całych zakładów pracy.

Roboty przemysłowe mają bardzo szerokie zastosowanie i umożliwiają one firmom prowadzenie wielu czynności, między innymi produkcji, kontroli jakości, pakowania, transportu.

Koszty robotyzacji nie są niskie, dlatego wiele firm nie może pozwolić sobie na zakupienie nowoczesnych urządzeń do robotyzacji. Jest jednak sposób, aby inwestycja ta była bardziej przystępna – to skorzystanie z ulgi na robotyzację.

Na czym polega ulga na robotyzację?

Ulga podatkowa jak ulga na robotyzację pozwala firmom na odliczenie od podatków kosztów poniesionych w związku z robotyzacją zakładu pracy czy poszczególnych stanowisk pracy.

Podatnicy mogą odliczyć od przychodu maksymalnie 50% tych kosztów poniesionych na robotyzację.

Za pomocą ulgi na robotyzację odlicza się koszty uzyskania przychodów, jakie zostały przeznaczone na robotyzację. Do kosztów tych zaliczają się między innymi:

  • Nowe roboty przemysłowe, a także urządzenia i maszyny podobne do nich,
  • Zaplecze przeznaczone do używania robotów przemysłowych, między innymi bariery, czujniki, sterowniki, systemy do zarządzania czy urządzenia do interakcji pomiędzy robotem a człowiekiem,
  • Szkolenia związane z obsługą robotów przemysłowych,
  • Wartości niematerialne i prawne dotyczące uruchomienia i funkcjonowania robotów przemysłowych,
  • Opłaty w umowie leasingowej przy leasingu robotów przemysłowych.

Dlaczego warto skorzystać z ulgi na robotyzację?

Obowiązująca w Polsce ulga na robotyzację niesie za sobą wiele korzyści, wspomagając firmy w wielu branżach w innowacyjnych inwestycjach.

Za pomocą ulgi na robotyzację firma może zmniejszyć swoje koszty związane z zastosowaniem nowego wyposażenia w postaci robotów przemysłowych i może dzięki temu skutecznie się rozwijać i budować przewagę nad konkurentami.

Warto więc wziąć pod uwagę możliwość otrzymania ulgi na robotyzację wtedy, gdy planuje się inwestycje w firmę. Razem z nią można łatwiej wyposażyć ją w nowoczesne zaplecze!