Dlaczego warto segregować śmieci? 

Pomimo tego, że w Polsce obowiązuje prawo nakazujące segregowanie śmieci, to jednak często się z tego obowiązku nie wywiązujemy, albo po prostu robimy to niewłaściwie. Wynika to w dużej mierze z lenistwa, a także chyba z dość niskich kar za niestosowanie się do tego prawa. Przede wszystkim jednak króluje brak wiedzy na temat tego, dlaczego właściwie warto segregować śmieci.

Po co segregować śmieci?

Zatem dlaczego warto segregować śmieci? Przede wszystkim duże znaczenie ma tutaj recykling. Powtórne odzyskiwanie surowców sprawia, że zużywamy znacznie mniej energii niż podczas ich produkcji od podstaw. Co za tym idzie – również obniżają się koszty produkcji. Segregacja przyczynia się również do znacznego zmniejszenia powierzchni wysypisk śmieci. Dzięki segregowaniu śmieci wykazujemy się działaniem w pełni proekologicznym. Bardzo istotne znaczenie ma zwłaszcza recykling papieru. Dzięki temu, że możemy papier odzyskać ze śmieci, to znacznie zmniejsza się powierzchnia wycinanych lasów. Idąc tym tropem można śmiało stwierdzić, że dzięki segregacji odpadów papierowych ratujemy drzewa, a także całe ekosystemy leśne. Możemy również powiedzieć, że segregacja śmieci przyczynia się do znacznego zmniejszenia ilości emisji gazów cieplarnianych. Wiąże się to oczywiście z tym, o czym pisaliśmy na początku, czyli ze znacznie mniejszym zużyciem energii podczas odnawiania surowców. Przede wszystkim jednak segregując śmieci unikamy wyższych opłat za ich wywóz, a także kar nakładanych przez administrację.

Jak segregować śmieci?

Zastanówmy się zatem, w jaki sposób powinniśmy segregować nasze śmieci. Przede wszystkim proces segregacji powinniśmy zacząć już w naszym domu. Dlatego warto abyśmy posiadali przynajmniej kilka kubłów na śmieci, w których będziemy składować śmieci odpowiednich kategorii. Nasze odpady powinniśmy segregować na 5 frakcji. Przede wszystkim wyróżniamy takie śmieci jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, a także bioodpady, oraz odpady zmieszane. Warto podkreślić, że do bioodpadów nie włączamy takich odpadów jak mięsa, tłuszcze zwierzęce, czy też kość. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, aby opakowania po żywności dokładnie opróżnić z resztek. W przypadku wyrzucania plastikowych butelek powinniśmy odkręcić nakrętki. Plastikowe butelki, a także kartony, czy też puszki powinniśmy zgnieść. Warto podkreślić, że takie odpady jak szkło, a także bioodpady wrzucamy do kontenerów bez worków.