Czy warto być vatowcem?

Osoby, które dopiero zakładają swoją działalność gospodarczą, w niektórych przypadkach mogą zdecydować czy chcą zostać płatnikiem VAT, czy skorzystać ze zwolnienia z VAT-u. Obie te opcje mają swoje wady i zalety. Jednak bardzo często faktura od nievatowca dla vatowca jest problematyczna, przez co takie firmy mogą być mniej konkurencyjne na rynku. Czy warto być vatowcem i jakie pojęcia warto znać, decydując się na tę opcję? Podpowiadamy. 

Faktura od nievatowca dla vatowca a odliczenie podatku VAT

Osoby, które zastanawiają się, czy zdecydować się na zwolnienie z podatku VAT, powinny wiedzieć, jak wygląda faktura od nievatowca dla vatowca. Otóż na takim dokumencie nie ma informacji dotyczących stawki i kwoty podatku VAT. Zamiast tego klient znajduje tam zapis o tym, że firma nie jest płatnikiem VAT. Mimo to nievatowiec ma możliwość wystawienia faktury, a w pewnych sytuacjach nawet obowiązek.  

Powinien jednak wiedzieć, że nabywca może zaksięgować taką fakturę, lecz nie może umieścić jej w rejestrze zakupów VAT. W związku z tym dokument ten nie pozwala mu na odliczenie podatku VAT, a więc taki koszt może odliczyć tylko w księdze przychodów i rozchodów. Z tego powodu ostateczny koszt zakupu lub skorzystania z usługi dla takiego klienta jest wyższy, niż w przypadku, kiedy współpracowałby on z vatowcem. To właśnie z tego powodu wiele firm, poszukując wykonawcy, decyduje się skorzystać z usług przedsiębiorstw, które wystawiają faktury VAT. 

Kiedy można odliczyć podatek VAT, będąc vatowcem?

Osoby, które zdecydowały się zostać płatnikami VAT, powinny znać dwa pojęcia, takie jak vat należny i vat naliczony. To pierwsze to kwota podatku, która trafia do Skarbu Państwa w wyniku sprzedaży towarów i usług. Oblicza się ją, mnożąc cenę towaru przez stawkę podstawową. W większości przypadków przez 23%.  

VAT naliczony z kolei wynika z towarów i usług, które zostały zakupione przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością, a więc w pewnych sytuacjach może on odliczyć podatek VAT, jeśli fakturę otrzymał od swojego kontrahenta, który również jest vatowcem. Dzięki temu ostateczny koszt zakupu lub skorzystania z danej usługi jest niższy niż w przypadku współpracy z nievatowcem. 

Podatek VAT może odliczyć wyłącznie czynny płatnik VAT, a więc tak zwany vatowiec w przypadku zakupu towarów lub skorzystania z usługi, która jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowo w artykule 88 ustawy o podatku od towarów i usług wymienione są rodzaje towarów i usług, które nie mogą być podstawą do obniżenia podatku VAT. Należą do nich na przykład (z pewnymi wyjątkami) usługi gastronomiczne czy noclegowe.