Rynek suplementów diety wzrośnie o 5% rocznie w latach 2020-2024

W ostatnich dwóch latach rynek suplementów diety w Polsce rósł umiarkowanie – o mniej niż 5% rocznie. W 2018 r. sprzedaż apteczna i pozaapteczna tych produktów (uwzględniając dietetyczne środki spożywcze), wyniosła, według szacunków PMR, 5,4 mld zł. W latach 2020-2024 rynek będzie rósł o około 5% rocznie, wynika z najnowszych prognoz PMR zaprezentowanych w raporcie „Rynek suplementów diety w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”.

Wolniejszy wzrost rynku

Zarówno w 2017, jak i w 2018 r., segment rozwijał się znacznie wolniej niż w latach 2013-2016. Wynikało to z kilku czynników, m.in. dalszego nasycenia się rynku, bardziej rozważnych zakupów, konkurencji ze strony innych produktów (leków, żywności funkcjonalnej). W tym segmencie obserwowane jest również zjawisko erozji cenowej, głównie za sprawą dużej liczby marek własnych pojawiających się na rynku.

Z drugiej strony, w pespektywie kilkuletniej czynnikiem napędzającym wzrost pozostaną wprowadzenia coraz droższych, wyrafinowanych produktów. Wzrost cen wynikać będzie również z większej kontroli rynku i niedopuszczania do niego produktów o niskiej jakości, jak również zahamowania ekspansji sieci aptecznych. Co więcej, na skutek akcji informacyjnej i szerokiej dyskusji o bezpieczeństwie suplementów diety, spodziewamy się, że pacjenci częściej będą kupowali je w aptekach, choć prognozy dla sprzedaży internetowej są również optymistyczne.

Wzrost świadomości czynnikiem napędzającym rynek

W edycji badania z 2018 r. czynnikiem, który w opinii managerów firm obecnych na rynku suplementów diety miał najbardziej wpłynąć na rozwój ich przedsiębiorstw w ciągu najbliższych lat było posiadanie atrakcyjnej oferty i nowych produktów. Warto zaznaczyć, że w poprzednich latach odpowiedź ta była rzadziej wymieniana. W chwili obecnej odsetek wskazał ponownie spadł. Wynikać to może z faktu, iż konkurencja związana z dużą liczbą produktów (szczególnie tych o niższych cenach) jest obecnie dla firm dość dotkliwa. W obecnej edycji badania, ze względu na zwiększoną czujność GIS w ostatnim czasie, wzrosła liczba wskazań na konieczność ułatwienia procesu notyfikacji.