Eko firma — czyli jaka?

Degradacja środowiska naturalnego oraz wszelkie konsekwencje, które z niej wynikają to obecnie jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoimy. Dotyczą one nie tylko decyzji na szczeblu państwowym, czy międzynarodowym, ale również każdego z nas, a także instytucji i firm, w jakich pracujemy. Wielu przedsiębiorców jest świadomych, jak ważna jest ochrona naszego środowiska naturalnego, dlatego chcą, aby ich firmy wspierały działania, która mogą polepszyć sytuację naszej planety. Czym jest Eko firma? Podpowiadamy.

Czym jest Eko firma?

Eko firma tak naprawdę nie ma swojej ściśle określonej definicji. Jest to pewna idea i szereg działań, które podejmuje przedsiębiorstwo w trosce o środowisko naturalne. Może działać w każdej branży i poza pewnymi rozwiązaniami nie różnić się pozostałych firm w danej dziedzinie, które nie wprowadziły takich rozwiązań. Założyciele Eko firm to często osoby, które również w życiu prywatnym starają się prowadzić ekologiczny tryb życia. Dlatego w swojej firmie chcą wprowadzić pewne zasady zrównoważonego gospodarowania odpadami, oszczędność energii, wody czy recykling poszczególnych materiałów.

Jakie działania podejmuje Eko firma?

Eko firma zazwyczaj rozpoczyna swoje działania od szkolenia swoich pracowników o tym jak ważnym zagadnieniem jest zrównoważone gospodarowanie odpadami, wodą, energią czy recykling materiałów. W tego typu firmach zazwyczaj montowane są nowoczesne automatyczne rozwiązania, których celem jest oszczędność energii, czy dostarczenie ciepła dzięki odnawialnym źródłom. Zazwyczaj montowane są w nich kolektory słoneczne lub pompy ciepła, a także kupowane energooszczędne sprzęty, żarówki itp. Prowadzony jest również recykling i segregacja śmieci. Przedsiębiorcy starają się zastąpić tradycyjny, wszechobecny w biurach papier dokumentacją elektroniczną. A w razie konieczności utylizacji standardowego papieru decydują się na recykling, aby można było go ponownie wykorzystać. W takich firmach instalowane są również kosze i stanowiska do segregacji śmieci. Bardzo często również sprzęty, których jakość jest już zbyt niska, by mogły służyć w firmie, ale jeszcze można je bez problemu używać, są naprawiane i oddawane na przykład dzieciom z domów dziecka, aby ich nie wyrzucać, tylko dać im nowe życie.

Jak zostać pracownikiem w Eko firmie?

Pracownicy do Eko firmy rekrutowani są w taki sam sposób jak do takiej samej firmy z danej branży, która nie jest eko. Powinni posiadać odpowiednie kompetencje i wykształcenie na dane stanowisko. Nie jest konieczna wiedza z zakresu ochrony środowiska, ponieważ przechodzą szkolenie z kultury obowiązującej w firmie. Zazwyczaj wszelkie rozwiązania Eko firm nie dotykają pracowników osobiście. Zobligowani są oni jedynie do segregacji śmieci, zminimalizowania ilości używanego papieru, czy wyłączania niepotrzebnych sprzętów elektronicznych. Są to standardowe czynności, które powinniśmy wykonywać też w naszym domu, dlaczego również w miejscu pracy nie powinny być dla nikogo problemem. Więcej na temat rekrutacji do Eko firm przeczytamy w artykule: https://www.dzienziemiwmk.pl/eko-firma-lepszym-pracodawca-wplyw-ekologii-na-rekrutacje/.