Alimenty na dziecko – co warto wiedzieć?

W sądach rodzinnych bardzo często rozstrzygane są sprawy, które dotyczą alimentów na dziecko. Dostarczenie środków utrzymania w tej sytuacji obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Obowiązek ma fundamentalny charakter i należy do kategorii obligacyjnych stosunków. Warto w=bliżej przyjrzeć się temu, jaka jest wysokość alimentów i co trzeba wiedzieć o przepisach prawnych w tym zakresie. Czym cechują się alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko

Na samym początku sprawdźmy, czego dotyczy pojęcie alimentów na dziecko. Samo słowo alimenty pochodzi z języka łacińskiego i oznacza żywność. Obecnie alimentami są środki utrzymania, jakie są niezbędne dla zapewniania odzieży, leczenia, mieszkania, wyżywienia itp. Jeżeli te środki nie są dostarczane w naturze, sąd ma za zadanie ustalić ich wartość pieniężną. Praktycznie rzecz ujmując, alimenty na dziecko obejmują konkretną kwotę pieniężną.

Obowiązek alimentacyjny

Przepisy prawne jasno wskazują, czym jest obowiązek alimentacyjny. Wiemy już, że obciąża on krewnych w linii prostej, czyli dziadkowie-rodzice-dzieci-wnuki i rodzeństwo (brat-siostra). Obowiązek tego typu polega na dostarczaniu środków utrzymania, jak też w miarę potrzeby środków wychowania. Nie zapominajmy o tym, że to pojęcie dotyczy także małżonków. Występuje też pomiędzy dzieckiem a żoną ojca, czy też dzieckiem a mężem matki (gdy odpowiada zasadom współżycia w społeczeństwie).

Wysokość alimentów na dziecko

Warto wiedzieć, że alimenty na dziecko są indywidualnie ustalane dla każdego dziecka. Ta wartość jest głównie zależna od sytuacji finansowej danej osoby. Podczas oceny możliwości spełnienia obowiązku alimentacyjnego, brane są pod uwagę możliwości i wysokość uzyskiwanych dochodów. Co ciekawe, obowiązek alimentacyjny jest zmienny w czasie. To oznacza, że zakres świadczeń jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i od majątkowych możliwości zobowiązanego. Faktem jest, że najczęściej starsze dzieci mają większe potrzeby. W sytuacji, gdy dojdzie do znacznego pogorszenia się poziomu życia osoby płacącej alimenty, można obniżyć ich wysokość. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że poziom życia zobowiązanego i uprawnionego powinien być zbliżony.

Rodzic płacący alimenty musi wiedzieć o tym, że dzięki nim zaspokaja potrzeby w zakresie:

  • Odzieży
  • Mieszkania
  • Higieny
  • Leczenia
  • Wyżywienia
  • Kultury itp.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mówi o tym, że wyróżniamy dwie kategorie osób zobowiązanych do alimentacji, które nie realizują swoich obowiązków. Dłużnik alimentacyjny jest osobą, która jest zobowiązana do alimentacji i ma zaległości w regulowaniu tej kwestii. Poza tym, kolejna kategoria obejmuje dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Nie realizuje ona obowiązków w zamierzony sposób, a jej zaległości trwają powyżej 6 miesięcy.

Prawo rodzinne wskazuje, że trzeba przestrzegać w alimentach na małżonka zasad równej stopy życiowej. Jak już wiemy, obie strony powinny mieć porównywalny standard życia. Jeśli chodzi o alimenty na dziecko, tutaj sprawa się trochę komplikuje. Zakres alimentów jest zależny od wykonywania rodzicielskiej władzy, Nie można zatem powołać się na równą stopę życiową dziecka i rodzica. Rodzic powinien zapewnić pociechom odpowiednie warunki  do wychowania i utrzymania. Nie jest zatem zobowiązany do zaspokajania luksusowych potrzeb dziecka, nawet gdy ma na to pieniądze.

Jak widać, alimenty na dziecko to złożona kwestia, która jest rozstrzygana przez sąd. W tym wypadku ogromne znaczenie ma obowiązek alimentacyjny.

Więcej informacji możesz uzyskać na stronie: Kancelaria Radcy Prawnego – Lucyna Szabelska.